Veikla

KŠFM Dienos socialinės globos centro 2021 metų veiklos programa

Dienos socialinės globos centro 2020 metų veiklos planas

Dienos socialinės globos centro 2019 metų veiklos planas

Dienos socialinės globos centro 2018 metų veiklos ataskaita

Dienos socialinės globos centro 2018 metų veiklos planas

Dienos socialinės globos centro  2018 metais įgyvendinamos  programos

Dienos socialinės globos centro  2018 metų grupinės veiklos dienotvarkė