Priėmimas į centrą

Asmenims ir jų šeimos nariams, ketinantiems tapti Centro lankytojais, yra sudarytos sąlygos apsilankyti dienos socialinės globos centre ir susipažinti su teikiamomis socialinės globos paslaugomis darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. Į Centrą priimami vaikai su negalia/sunkia negalia.

Pageidaujantis, kad jo vaikas lankytų Centrą, teisėtas vaiko atstovas pateikia šiuos dokumentus:

■  vaiko asmens tapatybės dokumentą;

■  išrašą iš medicininių dokumentų arbo jo kopiją (forma 027/a);

■  neįgaliojo pažymėjimą;

■  neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Medicininės socialinės ekspertizės komisijos pažymą;

■  pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

■  prašymą dėl priėmimo į Centrą ir socialinių paslaugų teikimo;

■  siuntimą ir kitus dokumentus iš Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, kad grupės lankytojui turi būti teikiama socialinė paslauga.

Mokykla su grupės lankytojo teisėtais atstovais sudaro socialinių paslaugų teikimo sutartį.

Teikiamos paslaugos

  • ■   4 val. per dieną trukmės vaikų su negalia priežiūra, informavimas, konsultavimas, praktinės pagalbos teikimas, laisvalaikio organizavimas;

■   Darbas su vaikais, turinčiais negalią, siekiant užtikrinti šių vaikų teises, mažinti vaikų socialinę atskirtį, pagal galimybes užtikrinant jų visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime;

■   Vaiko ugdymas atsižvelgiant į individualius jo poreikius;

■   Socialinių, savitvarkos, higienos įgūdžių formavimas ir ugdymas, vaikų savarankiškumo ir dvasingumo skatinimas;

■   Kryptingo, turiningo, įvairių formų užimtumo organizavimas, dalyvavimas renginiuose, konkursuose ir stovyklose.

Veikla

Informacija ruošiama