Tvarkaraščių sąrašas

Logopedinių ir specialiųjų pratybų tvarkaraščiai

Specialiųjų 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis 

 

Pradinių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių pamokų tvarkaraštis

 

Gydomojo fizinio ugdymo pratybų tvarkaraštis

Pradinių, lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių pamokų tvarkaraštis 

Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

Jungtinės specialiosios priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomosios veiklos planas