Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė - Laima Keturkienė, mokytojo padėjėja

Nariai

Asta Kaselienė, specialioji pedagogė metodininkė

Rasa Šalkauskienė, auklėtoja

Aldona Staknevičienė, aptarnaujančio personalo atstovė

Tėvų atstovai

Genė Ašmenienė
Rasa Baužienė