Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 11 svečiai (-ių) ir narių nėra

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos vadovai, mokytojai, auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai

2019–2020 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė,

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rūta Stankienė

Aukštasis

-

Direktorė

Trečia vadybos kvalifikacinė kategorija

2.

Veronika Kiuršinienė

Aukštasis

Matematika,

istorija, ekonomika, specialiosios pratybos

Mokytoja

Antra vadybos kvalifikacinė kategorija, specialioji pedagogė metodininkė

3.

Algis Jočiūnas

Aukštesnysis

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, socialinis pedagogas

 

4.

Inga Armanavičiūtė

Aukštasis

Dailė, technologijos

Mokytoja

Dailės mokytoja metodininkė

5.

Jolanta Drumstaitė

Aukštasis

Technologijos,

neformalusis švietimas

Auklėtoja,

mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

6.

Ramunė Jakštienė

Aukštasis

Istorija,

geografija

Mokytoja

Mokytoja

7.

Valė Janušienė

Aukštasis

Neformalusis švietimas

Auklėtoja,

mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

8.

Ema Karpinienė

Aukštasis

Lavinamoji klasė,

neformalusis švietimas

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

9.

Asta Kaselienė

Aukštasis

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

10.

Aurelija Važgauskaitė

Aukštasis

Fizinis ugdymas,

gydomasis fizinis ugdymas

Mokytoja

Mokytoja

11.

Karolina Žemčužnikova

Aukštesnysis

Pradinė specialioji klasė,

neformalusis švietimas

Mokytoja

Mokytoja

12.

Arvydas Kairevičius

Aukštasis

Muzika,

neformalusis švietimas

Mokytojas

Vyresnysis

muzikos mokytojas

13.

Rita Markevičienė

Aukštasis

Biologija,

gamta ir žmogus

Mokytoja

Vyresnioji biologijos mokytoja

14.

Palmyra Norkūnienė

Aukštasis

Lavinamoji klasė,

tikyba

Mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

15.

Ramunėlė Paraukienė

Aukštasis

Fizinis ugdymas

Auklėtoja,

mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

16.

Renata Sladkevičienė

Aukštasis

Lavinamoji klasė, neformalusis švietimas

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

17.

Vaida Stravinskienė

Aukštasis

Priešmokyklinio ugdymo grupė, logopedinės pratybos

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

logopedinių pratybų mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

18.

Eglė Šadeikienė

Aukštasis

Vokiečių kalba, logopedinės pratybos,

neformalusis švietimas

Mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

19.

Asta Šimaitė

Aukštasis

Lietuvių kalba, technologijos, Informacinės technologijos,

etika

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

20.

Rasa Šalkauskienė

Aukštesnysis

Priešmokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja/auklėtoja

Specialioji pedagogė (auklėtoja)

21.

Angelė Sinkevičienė

Aukštesnysis

         -

Bibliotekininkė

 

22.

Rita Vėželienė

Aukštasis

         -

Psichologė