Dabar naršo

Dabar svetainėje 9 svečiai (-ių) ir narių nėra

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos vadovai, mokytojai, auklėtojai ir pagalbos mokiniui specialistai

2018–2019 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Mokomieji dalykai

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1.

Rūta Stankienė

Aukštasis

-

Direktorė

Trečia vadybos kvalifikacinė kategorija

2.

Veronika Kiuršinienė

Aukštasis

Matematika

 Mokytoja

Antra vadybos kvalifikacinė kategorija, specialioji pedagogė metodininkė

3.

Algis Jočiūnas

Aukštesnysis

-

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, socialinis

pedagogas

 

4.

Inga Armanavičiūtė

Aukštasis

Dailė, technologijos

Mokytoja

Dailės mokytoja metodininkė

5.

Jolanta Drumstaitė

Aukštasis

Technologijos

Auklėtoja,

mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

6.

Ramunė Jakštienė

Aukštasis

Istorija

Mokytoja

Mokytoja

7.

Valė Janušienė

Aukštasis

-

Auklėtoja

Vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

8.

Ema Karpinienė

Aukštasis

Lavinamosios klasės

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

9.

Asta Kaselienė

Aukštasis

SĮU klasės

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

10.

Aurelija Važgauskaitė

Aukštasis

Kūno kultūra,

gydomoji gimnastika

Mokytoja

Mokytoja

11.

Bronislava Labanauskienė

Aukštasis

Logopediniai užsiėmimai

Logopedė

Logopedė metodininkė

12.

Arvydas Kairevičius

Aukštasis

Muzika

Mokytojas

Vyresnysis

muzikos mokytojas

13.

Rita Markevičienė

Aukštasis

Biologija

Mokytoja

Vyresnioji biologijos mokytoja

14.

Palmyra Norkūnienė

Aukštasis

Lavinamosios klasės, tikyba

Mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

15.

Ramunėlė Paraukienė

Aukštasis

Kūno kultūra

Auklėtoja,

mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė (auklėtoja)

16.

Renata Sladkevičienė

Aukštasis

Pradinės specialiosios/

lavinamosios klasės

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

17.

Vaida Stravinskienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Priešmokyklinio  ugdymo pedagogė

Vyresnioji specialioji pedagogė

18.

Eglė Šadeikienė

Aukštasis

Ekonomika,

vokiečių kalba, geografija, etika

Mokytoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

19.

Asta Šimaitė

Aukštasis

Lietuvių kalba, technologijos, informacinės technologijos

Mokytoja

Specialioji pedagogė metodininkė

20.

Rasa Šalkauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinio ugdymo grupė

Ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Specialioji pedagogė (auklėtoja)

21.

Angelė Sinkevičienė

Aukštesnysis

-

Bibliotekininkė

 

22.

Rita Vėželienė

Aukštasis

-

Psichologė