Dabar naršo

Dabar svetainėje 5 svečiai (-ių) ir narių nėra

Logopedė

Bronislava Labanauskienė, logopedė metodininkė

Kontaktai

tel. (8 346) 600 28

el.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Paslaugos

    •  Tiria mokinio kalbą, nustato kalbos sutrikimo pobūdį ir teikia mokiniui logopedinę korekcinę pagalbą.

    •  Rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

     

Veiklos kryptys

1. Kalbos tyrimas. Visapusiškai tiriama mokinio kalba, išsiaiškinama, ar kalba atlieka pagrindines funkcijas, nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis, planuojama veikla kalbos sutrikimams šalinti, numatomos mokinio kalbos ir alternatyvinės komunikacijos plėtojimo korekcijos kryptys.

2. Konsultavimas ir pedagoginis švietimas. Logopedas konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus. Padeda pedagogams ir tėvams (globėjams) sudaryti individualią mokinio sakytinės ir rašytinės kalbos plėtojimo programą. Vykdo kitų bendruomenės narių švietimą aktualiais vaikų kalbos ugdymo, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

3. Bendradarbiavimas su mokykloje dirbančiais specialistais. Mokyklos logopedas dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokyklos medicinos darbuotojais, specialiaisiais pedagogais, psichologu, kitais specialistais.

4. Tyrimas ir organizavimas. Logopedas kaupia logopedinio, pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja, susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine-metodine medžiaga.

2018 m. veiklos tikslai ir uždaviniai

Tikslas

  • Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo, kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos  sutrikimų.

Uždaviniai

§  Įvertinti mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų poreikius ir raidos ypatumus.

§  Sudaryti sąlygas galimų sutrikimų prevencijai.

§  Šalinti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus, organizuojant mokinių grupines,pogrupines ir individualias pratybas, lavinančias sutrikusios kalbos ir kitas komunikacijos funkcijas.

§  Pastoviai  tobulinti savo kompetenciją.

§  Kaupti duomenis ir gaminti mokymo priemones.

§ Teikti konsultacijas mokyklos bendruomenei ir mokinių tėvams (globėjams) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo, specialiosios( logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.

Darbo grafikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

9.35-15.35

9.35-15.35

8.55-14.35

8.35-13.35

Logopedinių užsiėmimų tvarkaraštis

Eil.

Nr.

Laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1.

9.50-10.30

4 grupė-6/7 klasė

1 grupė-3/5/6 L klasė

1 grupė-3/5/6 L klasė

-

2.

10.45-11.25

3 grupė-7/8/9/10 L klasė

 

2 grupė-6/7/8 L klasė

 

1 grupė-3/5/6 L klasė

-

3.

11.40-12.20

-

1 grupė-3/5/6 L klasė

2 grupė-6/7/8 L klasė

3 grupė-7/8/9/10 L klasė

2 grupė-6/7/8 L klasė

 

4.

12.50-13.30

7 grupė- SĮU klasė

 

4 grupė-6/7 klasė

4 grupė-6/7 klasė

5.

13.50-14.30

1 grupė-3/5/6 L klasė

3 grupė-7/8/9/10 L klasė

7 grupė- SĮU klasė

3 grupė-7/8/9/10 L klasė

6.

14.45-14.30

-

-

5 grupė-8/9/10 klasė

-

 

2018 M. LOGOPEDO VEIKLOS PROGRAMA