Dabar naršo

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra

Specialistai

 

Logopedas tiria mokinių kalbą, komunikavimo galimybes, nustato sutrikimo pobūdį, rūpinasi mokinių kalbos, komunikavimo vystymusi, korekcija, bendradarbiauja su mokinių ugdytojais bei tėvais (globėjais), teikia tikslingas konsultacijas aktualiais kalbos raidos, komunikavimo pagalbos teikimo klausimais.

 

Psichologas rūpinasi mokinių psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, padeda mokiniui spręsti emocines, bendravimo bei mokymosi problemas. Vykdo tėvų, mokytojų ir kitų su mokinių ugdymu susijusių asmenų psichologinį švietimą.

 

Socialinis pedagogas padeda ugdytiniams racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes mokytis ir lavintis, rūpinasi ugdytinių adaptavimusi, mokinių saugios socialinės aplinkos ugdytiniams kūrimu mokykloje, jų socialinių problemų sprendimu, dirba kartu su ugdytojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

 

Gydomosios kūno kultūros specialistas koreguoja ir/ar kompensuoja mokinių psichomotorinio vystymosi sutrikimus per gydomąją kūno kultūrą, teikia individualią kineziterapinę pagalbą ugdytiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, įvairaus tipo paralyžių. Rengia gydomosios kūno kultūros rekomendacijas ugdytojams, mokiniams ir jų šeimos nariams,  integruojasi į komandinę ugdytinių sveikatos priežiūros veiklą.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas rūpinasi  mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymu, dalyvauja sveikatinimo programose, vertina mokyklos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, atlieka mokinių mitybos kontrolę.