Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 14 svečiai (-ių) ir narių nėra

Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020 programos projektas LLI-379

   2016 metais Latvijos ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi atitinkamai 12000 ir 38850 mokinių su specialiaisiais poreikiais. Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020 programos projektas LLI-379 orientuotas į vaikų su negalia socialinę integraciją. Kiekvienas projekto partneris yra sukaupęs gerąją patirtį, kuria, siekiant pagerinti vaikų su specialiaisiais poreikiais gerovę, gali pasidalinti su kitais partneriais. Projekto metu bus sukurtas bandomasis idealios organizacijos modelis, kuris leis teikti įvairias socialinės integracijos paslaugas ir mokytis būtent specialiųjų poreikių turinčius vaikus ir jaunimą. Kaišiadoryse (Lietuva), Kuldīgoje ir Daugpilyje (Latvija) bus suorganizuotos trys tarptautinės vasaros stovyklos vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais, partneriai pasidalins gerąją vaikų ir jaunuolių su specialiaisiais poreikiais ugdymo patirtimi, įvyks verslumo idėjų konkursas, kuris padės pagerinti specialiųjų poreikių vaikų verslumo, komunikacijos ir integracijos į visuomenę įgūdžius. Taip pat surengti mokymai tėvams, artimiesiems ir partneriams apie vaikų su specialiaisiais poreikiais elgesio modelius ir socializaciją. Bus vertinama partnerių organizacijų teikiamai paslaugų kokybė ir įdiegta paslaugų stebėsenos ir kokybės užtikrinimo sistema, tarp partnerių organizuojami mokinių mainai. Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje bus įsteigta Pojūčių klinika, kurioje vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais bus teikiamos socialinės, fizinės reabilitacijos ir poilsio paslaugos. Projekto dėka bus išplėsta socialinių paslaugų įvairovė projekto partnerių organizacijose besimokantiems vaikams su negalia (apie 493) ir bus pagerinta šių vaikų integracija.