Covid-19

BENDROS REKOMENDACIJOS

REKOMENDACIJOS IKIMOKYKLINĖMS ĮSTAIGOMS

REKOMENDACIJOS PRADINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS

REKOMENDACIJOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ĮSTAIGOMS

NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO REKOMENDACIJOS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1839)

DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-1838)

apsauga

LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos

rankos