Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 28 svečiai (-ių) ir narių nėra

Paslaugos

Apgyvendinimas mokyklos bendrabutyje

 • Apgyvendinimo paslauga - nemokamai suteikta arba atlygintina paslauga, kuria tenkinami mokinių nakvynės ir higienos poreikiai.
 • Mokyklos mokiniai, neturintys galimybių kasdien važinėti į namus, tėvams, globėjams pageidaujant, 5 dienas per savaitę gali nemokamai gyventi mokyklos bendrabutyje: vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose.
 • Mokykla rūpinasi, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymo(si ) ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina baldais, patalyne, specialiosiomis ugdymo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi).
 • Mokinių užimtumui ir turiningam laisvalaikiui organizuoti yra įrengti poilsio ir darbo kambariai.
 • Mokiniai naudojasi sporto sale, aikštynu, skaitykla,  biblioteka, kompiuterių klase, relaksacijos ir kitais kabinetais.
 • Gyvenančių bendrabutyje mokinių socialinių įgūdžių formavimu rūpinasi grupių auklėtojos. 

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMAS

Mokinių maitinimas

Remiantis ,,Mokinių nemokamo maitinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos įsteigtose mokyklose ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu", patvirtintu Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011m. liepos 28 d. sprendimu Nr. V17 -210,   nemokamas mokinių maitinimas mokyklose finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos gautų lėšų ir skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. Nemokamo maitinimo produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį vienai dienai vienam mokiniui nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius.

 • Didesnei daliai mokinių, kasdien atvykstantiems į mokyklą, skiriamas nemokamas maitinimas (pietūs arba pietūs ir pusryčiai), vadovaujantis įstatymų numatyta tvarka.
 • Mokiniams, kasdien atvykstantiems į mokyklą, bet negaunantiems nemokamo maitinimo, pietus arba pietus ir pusryčius išperka tėvai ar globėjai.
 • 5 dienas per savaitę mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai pirmadieniais - ketvirtadieniais maitinami 4 kartus, o penktadieniais - 3 kartus valstybės lėšomis.
 • Esant medikų rekomendacijoms, mokiniams skiriamas dietinis maitinimas .
 • 1-4 klasių mokiniams tris kartus per savaitę nemokamai skiriama vaisių ir kasdien - pieno produktų norma iš ES ir nacionalinių lėšų.

Mokinių vežiojimas į mokyklą

 • Didelę negalią turintys mokiniai į mokyklą pavežami mokyklos transportu, paimant juos iš namų.
 • Nežymią negalią, turintys mokiniai į mokyklą atvyksta maršrutiniais autobusais, traukiniais arba mokyklos geltonuoju autobusu (jeigu jie negali vykti savarankiškai ar jiems nėra galimybės pasinaudoti visuomeniniu transportu). Mokinių kelionės išlaidas apmoka savivaldybė.
 • Mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, pavėžėjimas į mokyklą/iš mokyklos organizuojamas pirmadieniais ir penktadieniais (arba prieššventinėmis dienomis).
 • Mokinių, vykstančių kasdien į namus, pavėžėjimas į mokyklą/iš mokyklos organizuojamas kiekvieną darbo dieną. 

PAVEŽĖJIMO Į MOKYKLĄ IR IŠ MOKYKLOS GRAFIKAS