Dabar naršo

Dabar svetainėje 19 svečiai (-ių) ir narių nėra

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ 2017

   2017-05-30 mokyklos aktų salėje vyko Mokslo metų užbaigimo šventė. Pasidžiaugti mokinių pasiekimais, koncertu susirinko visa mokyklos bendruomenė. Šventę vedė mokytoja Irena Leonavičienė. Meno mokyklos mokytojų Reginos Griesiuvienės ir Laimos Mažuolytės mokinės mums grojo akordeonu, dainavo. Buvo prisimintos baigiančiųjų mūsų mokyklą mokinių mokykloje prabėgusios gražiausios akimirkos, eilėmis ir nuoširdžiais linkėjimais jie palydėti į naują gyvenimo etapą. Visus mokinius su sėkminga mokslo metų pabaiga sveikino ir savo dainas skyrė Augustė ir Gintarė, vadovaujamos Irenos Leonavičienės.

   Renginio metu buvo prisiminti mokinių geri darbai: pastangos mokantis, stropus mokyklos lankymas, aktyvus dalyvavimas sportinėje, meninėje, kultūrinėje, projektinėje veikloje. Padėkas mokiniams įteikė mokyklos pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė. Šventę užbaigėme bendra daina „Mūsų dienos kaip šventė”.

Mokytoja Ema Karpinienė

2017MM-1 2017MM-2

2017MM-3 2017MM-4

2017MM-5 2017MM-6

2017MM-7

 

„DĖKOJU, KAD ESI”

   Visą gegužės mėnesį vykdydami neformaliojo švietimo programą „Tėviškės spalvos”  lavinamųjų ir socialinių įgūdžių ugdymo (2) klasės mokiniai kūrė atvirukus ir padėkos laiškus. Paskutinę mokslo metų savaitę lankėme mokyklos darbuotojus ir, kreipdamiesi žodžiais: „Dėkojame už meilę, rūpestį, šilumą. Dėkojame,  kad esate”, dovanojome savo atvirukus. Vaikų veidai švytėjo iš laimės pajutus, kaip praturtina žmogų DĖKOJIMAS. O darbuotojams, pripratusiems besąlygiškai atiduoti, o ne gauti – vaikų padėka buvo maloni staigmena. Savo Tėviškės spalvų paletę papildėme pačiomis gražiausiomis – asmenybės ūgties spalvomis.

Mokytoja Ema Karpinienė

2017kad esi1 2017kad esi2

2017kad esi1 2017kad esi2

2017kad esi1 2017kad esi2

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7 2017kad esi8

2017kad esi7

 

 

 

DIENA SU KARIU SAVANORIU

 2017-05-24 Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės Kaišiadorių 208 lengvoji pėstininkų kuopa ir jos vadas kapitonas Vytenis Babeckas kartu su šventosios Faustinos mokyklos mokytojų ir mokinių komanda vykdami neformaliojo švietimo programą „Praeitis, dabartis, ateitis” suorganizavo renginį „Diena su kariu savanoriu”. Renginyje dalyvavo ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokinių komanda. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė glaudžiu mokyklos ir savanorių bendradarbiavimu, palinkėjo vienybės ir tolerancijos varžybų metu. Mokiniai puikiai pasirodė estafetėse, rungtyse: šaudymas iš automatų į taikinį, granatų mėtymas, dūminių užtaisų naudojimas, bėgimas, „sužeistojo” nešimas mūvint dujokaukes, sliuogimas virve su tam pritaikyta įranga.

 Rungtyse dalyvavo penkios komandos po penkis narius. Visos komandos turėjo savo pavadinimą ir vadą. Kiti renginio dalyviai aktyviai palaikė rungtyniaujančius savo draugus šūksniais ir plojimais. Norintys maskavosi veidą tam skirtais dažais ir išbandė jėgas jam patikusioje veikloje. Visų pastangos veikti buvo pastebėtos ir įvertintos. Kariai atsakė į kiekvieną mūsų ugdytinio klausimą, palaikė ant rankų mažuosius, padrąsino vyresniuosius.

 Visoms komandoms už savanorišką dalyvavimą varžybose buvo įteikti pažymėjimai ir plakatai. Po renginio rikiavomės į eilę ir gavę kareiviškos košės visi kartu pietavome. Bendri pietūs po kartu su tikybos mokytoja ištarto maisto palaiminimo mūsų ugdytiniams buvo tokie pat svarbūs, kaip ir pats renginys.

 Esame labai dėkingi KASP kariams už šaunų renginį, dėmesingumą, nuoširdumą ir išskirtinį gebėjimą bendrauti su vaikais.

Mokytojos Inga Kisielienė ir Asta Kaselienė

 

2017savanoriu1 2017savanoriu2

2017savanoriu3 2017savanoriu4

2017savanoriu5 2017savanoriu6

2017savanoriu7 2017savanoriu8

DRAUGYSTĖ TĘSIASI

Keletą metų mūsų mokyklos mokinius ir pedagogus savo pasirodymais džiugina Kaišiadorių Vaclovo Giržado pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. 2017-05-23 vadovaujami mokytojos Nijolės Šatrauskienes 3 klasės mokinukai padovanojo mums gražias daineles, vaidinimą „Agė melagė”. Visus sužavėjo nuoširdi vaikų vaidyba, dainelės ir šokis.

Mokytoja Palmyra Norkūnienė  

2017draugyste1 2017draugyste2

2017draugyste3

 

EDUKACINĖ PROGRAMA „LIETUVOS PINIGAI”

2017-05-17 vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą „Praeitis, dabartis, ateitis..” lankėmės Brazauskų namuose - muziejuje ir dalyvavome edukacinėje programoje „Lietuvos pinigai”, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti. Muziejininkai Asta ir Vytautas papasakojo pinigų kaitos istoriją nuo natūrinių mainų iki euro - sužinojome, į ką dažniausiai mūsų proseneliai keitė prekes ar paslaugas, ką galima buvo įsigyti už sidabrines lazdeles, vadinamas lietuviškais ilgaisiais, kodėl ir kokie simboliai buvo naudojami ant monetų ir popierinių pinigų bei galėjome apžiūrėti „vagnorkas” bei senąsias lito monetas.

Daugiau nei 600 metų skaičiuojantis Lietuvos herbe vaizduojamas raitelis – vienas seniausių ant pinigų vaizduojamų valstybės simbolių, tad galime drąsiai didžiuotis nacionaline simbolika, kurios nepraradome ir įvedus eurą – Vytį matome ne tik mes, bet ir visa Europa ant euro monetų.

Mokytoja Inga Kisielienė

2017pinigai1 2017pinigai2

2017pinigai3 2017pinigai4

2017pinigai5 2017pinigai6

2017pinigai7 2017pinigai8