Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 14 svečiai (-ių) ir narių nėra

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENAI PAMINĖTI

 

2017-11-22 vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą „Praeities, ateities, dabarties atradimai” nuvykome į Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną Kaune. Mokiniai susipažino su karine technika, ginkluote, išbandė išminuotojo darbą, mokėsi taikyti snaiperio ginklu, mėtė mokomąsias granatas į taikinį. Paragavome ir kareiviškos košės. Mokiniai įsitikino, kad mūsų karių tarnyba kariuomenėje yra labai svarbi ir reikalinga Lietuvai.

 

 

Mokytojos Asta Kaselienė ir Asta Šimaitė

2017kariuomenes1 2017kariuomenes2

2017kariuomenes3 2017kariuomenes4

 

METODINĖ DIENA

2017-11-14-15 mokykloje dvi dienas lankėsi ir pedagogine patirtimi dalijosi Kaišiadorių miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Spindulys” auklėtojų metodinė grupė.

Mūsų mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Stravinskienė pristatė jungtinės specialiosios ikimokyklinės ugdymo grupės veiklą: pravedė atvirus užsiėmimus, pristatė pranešimą ,,Ugdomos veiklos poveikis ugdytiniams netradicinėje aplinkoje”. Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė papasakojo apie mūsų mokyklos veiklos bei mokinių ugdymo ypatumus, kvietė abiem įstaigom aktyviau bendradarbiauti, dalytis sukaupta patirtimi. Kartu su kolegėmis apžiūrėjome tradicines ir netradicines ugdymo(si) aplinkas, priemones, racionalų jų naudojimą, supažindinome su naujovėmis, kuriant socialines grupes, įgalinančias efektyvinti socialines paslaugas bei neformalųjį švietimą. Vyko diskusija apie šiandienos švietimo pokyčius ir problemas, lūkesčius, dalijomės darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtimi abiejuose įstaigose. Nutarėme pratęsti bendradarbiavimą ir jau kitą savaitę apsilankyti „Spindulio” darželyje, kur apžiūrėsime ir aptarsime auklėtojų metodinių darbų bei priemonių parodą. Pakvietėme darželio auklėtojas apsilankyti mūsų mokyklos advento renginiuose. Dirbti dalijantis pedagogine išmintimi bei praktika daug lengviau, nes taip taupomas laikas ieškant naujų mokymo metodų, medžiagos perteikimo būdų.

Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė                     Ramunėlė Paraukienė

2017metodine1 2017metodine2

2017metodine3 2017metodine4

2017metodine5

ŽAISDAMI MOKOMĖS

2017zaisdami0

Šiais mokslo metais jungtinės specialiosios ikimokyklinio ugdymo grupės penkerių ir šešerių metų vaikai dalyvaudami respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko” mokysis per žaidybinę veiklą. Projekto tikslas – žaidimais lavinti vaikų erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius. Veiklos numatytos iki gegužės mėnesio. Jų metu vaikai piešia, žaidžia, šoka, lanksto, klijuoja, veria, susipažįsta, įtvirtina erdvės ir laiko sąvokas. Veiklas organizuoja specialioji pedagogė Vaida Stravinskienė ir auklėtoja Rasa Šalkauskienė. Kadangi grupėje ugdosi įvairių specialiųjų poreikių turintys vaikai, projekto veiklos pritaikomos kiekvienam vaikui pagal jo galias. Spalio mėnesį ugdytiniai išbandė kairės ir dešinės rankos miklumą, žaidė žaidimus, lavinančius gebėjimą skirti kairę ir dešinę puses, mokėsi pasiekti aukštai esančius daiktus, rinko žemai gulinčius žaisliukus. Lapkritį linksmai susipažinsime su raidelėmis. Pati svarbiausia – pirmoji vardo raidė. Jas piešime, lipdysime, spalvinsime, konstruosime. Norėdami susipažinti su geometrinėmis figūromis, ieškosime apskritimo, trikampio ar keturkampio formos daiktų aplinkoje. Juos apžiūrėsime, liesime, rūšiuosime, dėliosime, lyginsime. Vaikai kasdien stebi orų permainas, jas fiksuoja magnetiniame kalendoriuje. Mokosi saugaus elgesio savo ir kitų atžvilgiu. Kiekvieną veiklą lydi žaisminga dainelė, ratelis, skanduotė. Visą projekto vykdymo laiką vaikai mokysis įdomių ugdomųjų žaidimų. Manau, jog šis projektas leis linksmai ir įdomiai susipažinti su labai svarbiais dalykais kasdieninėje veikloje. Juk patiems mažiausiems žaidimai yra svarbiausias užsiėmimas ir tik jų dėka vaikai pažįsta savo kūno galimybes bei tyrinėja aplinką.

Vyresnioji specialioji pedagogė Vaida Stravinskienė  

2017zaisdami12017zaisdami2

 2017zaisdami12017zaisdami2

2017zaisdami2

 

NŠP „PO TĖVIŠKĖS DANGUM”: KAIŠIADORYS. LOMENA. GIRELĖS TVENKINIAI

   Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą  „Po Tėviškės dangum” siekiame turtinti mokinių socialinės, kultūrinės, istorinės ir geografinės aplinkos vaizdinius. Susipažindami su savo miestu, pagrindiniais jo objektais, gamta rudenį, pirmiausia keliavome virtualiai. Mokytoja Renata Sladkevičienė supažindino su pagrindinių miesto objektų išsidėstymu, jų istorija. Stebėjome video medžiagą apie Kaišiadoris ir stengėmės atpažinti matomus objektus, įvardinti jų paskirtį. Virtuliai susipažinome ir su Lomenos upe bei Girelės tvenkiniais. Išvykę į ekskursiją aplankėme miesto parką, apžiūrėjome Lomenos upelį, Kaišiadorių vyskupiją. Iš savivaldybės aikštės ėjome į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, sustojome prie paminklo kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Bažnyčioje uždegėme žvakelę prašydami Dievo palaimos mūsų mokyklai, pasimeldėme Dievo Gailestingumo koplyčioje. Kaišiadorių dvare grožėjomės rudens spalvomis. Geležinkelio stotyje prisiminėme istorinius faktus, sutikome ir palydėjome traukinį. Stebėdami rudens nuspalvintus medžius prie Girelės tvenkinių mokėmės perteikti savo miesto apylinkių grožį spalvų gama. Savo meno dirbtuvių „Ruduo tapo sodriomis spalvomis” kūrinius pristatėme parengdami stendinę medžiagą.

Programos koordinatorė Ema Karpinienė

 2017teviskes1 2017teviskes2

2017teviskes3 2017teviskes4

2017teviskes5 2017teviskes6

2017teviskes7 2017teviskes82017teviskes9 2017teviskes102017teviskes11  2017teviskes12 

2017 RUGSĖJO 1- OJI

   Rugsėjo 1-osios rytmetį nuskambėjo mokyklinis varpelis, kviesdamas į mokslo metų kelionę visą mokyklos bendruomenę. Šiame kelyje Dievo palaimos linkėjo mūsų mokyklos dvasinis globėjas klebonas Rimvydas Jurkevičius. Visų tėvelių vardu bendruomenę sveikino Adrijos mamytė. Šventėje skambėjo Kaišiadorių meno mokyklos mokytojų atliekamos melodijos. Tradiciškai vaišinantis Direktorės dar vasara dvelkiančiu, bet ir kviečiantį į naują rudenį pyragu dar ilgai netilo džiaugsmingas susitikimo šurmulys.

Pedagogė Vaida Stravinskienė

2017rugsejo1 2017rugsejo2

2017rugsejo3 2017rugsejo4

2017rugsejo5 2017rugsejo6