Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 76 svečiai (-ių) ir narių nėra

JURGINŲ PIEŠIMO KONKURSAS

Šiemet VDU Kauno botanikos sodas pakvietė dalyvauti „Jurginų piešimo konkurse”, kurio tikslas sudaryti sąlygas džiaugtis, gėrėtis rudeniniais žiedais ir patirtus įspūdžius pavaizduoti piešiant. Saulėtą 2015-09-24 dieną SĮU klasės (2-3) ir 7-8-9-10 lavinamosios klasės mokiniai nuvyko pasidžiaugti sodriomis rudens spalvomis išpuoštu sodu. Apžiūrėję gėlių kolekcijas prisėdome prie tvenkinio pastatyto stalo ir susikaupę įsijautėme į dailininko vaidmenį. Nepaprastai graži diena, gamtos kūrinių grožis, tvenkinyje plaukiojančios gracingos gulbės sukūrė nuostabią atmosferą, padėjusią atskleisti tai, kas palietė kiekvieno širdį. Dalį piešinių palikome išvykdami, kitus dar tobulinome grįžę.

Mokytojos Asta Kaselienė ir Ema Karpinienė  

 2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1

 2011rudenelis1 2011rudenelis1

 

2015 RUGSĖJO 1-OJI

34–tą rugsėjį Kaišiadorių specialioji mokykla sukvietė mokinius, jų tėvelius, globėjus į Rugsėjo 1-osios šventę. Sveikinimo žodį tarė laikinai einanti direktorės pareigas Rūta Stankienė, kunigas Tadas Piktelis, pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė. Šventę papuošė muzikos mokytojos Irenos Leonavičienės vadovaujamo Vaclovo Giržado progimnazijos mokinukių ansamblio pasirodymas. Susirinkę prie bendro stalo gardžiavomės direktorės obuolių pyragu, kitais skanumynais ir dalindamiesi gerais praėjusių metų prisiminimais, dovanodami vieni kitiems nuoširdžias šypsenas linkėjome gerų mokslo metų.

 

Dailės mokytoja metodininkė Inga Armanavičiūtė,

Vyresnioji specialioji pedagogė Palmyra Norkūnienė

 

 2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1
 

2011rudenelis1 

 

STOVYKLĖLĖ „MŪSŲ VASARA”

 Jau ketvirtus metus Kaišiadorių specialiojoje mokykloje vyko dviejų savaičių tęstinė vasaros poilsio stovykla „Mūsų vasara” specialiųjų poreikių vaikams. Birželio 8-19 dienomis mokykloje skambėjo stovyklautojų juokas, vyko įdomūs užsiėmimai, žaidimai, sportiniai renginiai. Organizuotos išvykos į Kauno zoologijos sodą, Kernavę, Lietuvos liaudies buities muziejų. Vaikai turiningai praleido laisvalaikį, susipažino su Kaišiadorių miesto įžymiomis vietomis, padėjo gėlių ir uždegė žvakelę prie paminklo tremtiniams. Stovyklos vadovai ir mokyklos pedagogai dirbo kūrybiškai ir išradingai. Ypač stovyklautojams patiko išvyka į Kernavę. Mokiniai aplankė Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų, nuo piliakalnių gėrėjosi gražia Lietuvos gamta.

 Stovykloje daug dėmesio buvo skiriama vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, prasmingam, turiningam ir saugiam laisvalaikio praleidimui, pilietiškumo, draugiškumo, , nuoširdumo, savitarpio pagalbos jausmų puoselėjimui. Mokinių vasaros atostogos tapo įdomesnės, prasmingesnės ir pripildytos naujų įspūdžių.

Auklėtoja Valė Janušienė

 2011rudenelis1 2011rudenelis12011rudenelis1

LIETUVOS SPECIALIOSIOS OLIMPIADOS LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATAS

2015-05-21 Kazlų Rūdoje vyko Lietuvos Specialiosios Olimpiados lengvosios atletikos čempionatas. Šiose sportinėse varžybose dalyvavo 15 komandų, atvykusių iš visos Lietuvos.
Iškilminga čempionato atidarymo ceremonija įvyko prie Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastato, kur buvo uždegtas simbolinis fakelas, perskaityta atletų priesaika. Visi dalyviai, kartu su Kazlų Rūdos policijos komisariato policininkų komanda, kuri nešė degantį fakelą, bėgo Kazlų Rūdos miesto gatvėmis, skelbdami čempionato pradžią. Sportinės varžybos vyko moderniame Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos stadione, kur netgi lietus nesutrukdė siekti gerų rezultatų.

Mūsų mokyklos komandos sportininkai namo grįžo su medaliais.

100 m. bėgimo rungtyje :

Ernesta Vitartaitė – II-oji vieta,

Vaiva Bražinskaitė – III-oji vieta,

Evaldas Soninas – III-oji vieta.

Šuolio į tolį rungtyje:

Vaiva Bražinskaitė – II-oji vieta,

Ernesta Vitartaitė – III-oji vieta,

Evaldas Soninas – III-oji vieta.

 

Mokytoja Inga Kisielienė

 

 2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1

 

KULTŪRINĖS-PAŽINTINĖS VEIKLOS PROJEKTAS „SAUGOKIME SAVE IR SAVO APLINKĄ”

 2015-05-04-08 dienomis mokykloje vyko pažintinė – kultūrinė veikla. Projekto „SAUGOKIME SAVE IR SAVO APLINKĄ” tikslas buvo atskleisti mokiniams švarios ir saugios gamtos svarbą ir reikšmę žmonių gyvenime, formuoti atsakingą pilietinę nuostatą išsaugoti natūralią, švarią ir gražią aplinką. Projekto uždaviniai:

 skatinti mokinių norą pažinti pasaulį ir aktyvinti poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje;

 suteikti elementarių žinių apie elgesio kultūrą gamtoje, mokyti saugoti ir tausoti gamtą, formuoti vaikų supratimą apie gamtos užterštumą;

 formuoti atsakingą ir rūpestingą požiūrį į aplinką, gamtą, įsisavinant ekologines, aplinkosaugines, pirmosios pagalbos, sveikatos saugojimo žinias ir bandant praktiškai.

 aktyvinti mokyklos bendruomenės narius gerbti aplinką, kurioje gyvename, saugoti savo ir kitų sveikatą.

Pirmadienis buvo skirtas integruota kūno kultūros veiklai. Mokiniai žaidė įvairius sportinius žaidimus, dalyvavo estafetėse, varžybose.

Antradienį integruota gamtos mokslų veikla skirta sveikatos sampratai ugdyti ir pirmosios pagalbos mokymuisi.

Mokiniai dalyvavo protų mūšyje, stebėjo video filmus, analizavo vaizdinę medžiagą, piešė piešinius, susipažino ir mokėsi, kaip ir kada praktiškai suteikti pirmąją pagalbą.

Trečiadienis skirtas integruotai technologijų veiklai. Mokykloje buvo organizuojama talka, mokiniai tvarkė klases, bendrabučio virtuvėles.

Ketvirtadienį buvo organizuojama integruota lietuvių kalbos diena. Lavinamųjų klasių mokiniai lankėsi Kaišiadorių miesto viešojoje bibliotekoje. Specialiųjų klasių mokiniai išvyko į Kauną, kur aplankė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto anatomijos muziejų, pabuvojo Kauno Aleksoto apžvalgos aikštelėje, iš kurios stebėjo puikią miesto panoramą. Penktadienis - integruota dailės diena. Mokiniai gamino darbelius iš buitinių atliekų.

Vyresnioji biologijos mokytoja Rita Markevičienė

 2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1

 

2011rudenelis1 2011rudenelis1

2011rudenelis1 2011rudenelis1