Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 24 svečiai (-ių) ir narių nėra

UGDOMOSIOS VEIKLOS PROJEKTAS „MOČIUTĖS SKRYNIA” 2020

Birželio 1-5 d. mokykloje nuotoliniu mokymo būdu buvo vykdomas projektas „Močiutės skrynia”. Jame dalyvavo 6-10 specialiųjų klasių mokiniai ir dalykų mokytojai. Virtualioje aplinkoje kalbėjome apie tėviškę. Ką žino mūsų senoliai, proseneliai apie gimtinę, žmones, papročius, atmintinas vietas? Kokias seka pasakas, dainuoja dainas, žaidžia žaidimus, audžia juostas, neria servetėles, gamina maistą ir t.t. Žiūrėjome filmukus apie muziejus, senovinius daiktus, Lietuvos regionus ir juose dėvimus drabužius, gaminamus valgius; keliavome ir į žaidimų pasaulį. Mokiniai piešė tautinius raštus, kraičio skrynias, tapė ornamentus, su mokytojais aptarė atliktas užduotis. Buvo renkami ir fotografuojami senoviniai daiktai. Senolių išmintį, papročius ir tradicijas sudėjome į „Močiutės skrynią”. Atlikome veiklos ir rezultatų vertinimą ir įsivertinimą.

Šios veiklos padėjo mokiniams geriau suprasti ir pamilti Lietuvos etninę kultūrą, suvokti ją kaip atsinaujinantį procesą; plėtojo mokinių suvokimą apie Lietuvos kultūrą, paveldo svarbą, stiprino jų domėjimąsi šalies tradicijomis ir papročiais, stiprėjo ryšys tarp vaikaičių ir jų senelių.Dešimt aktyviausių mokinių apdovanojome garbės raštais.

                                                                        Projekto koordinatorė Veronika Kiuršinienė

2020mociutes1

2020mociutes2

2020mociutes3

2020mociutes4

 

 

NUOTOLINIS MOKYMASIS 5-7-8 LAVINAMOJOJE KLASĖJE

Nuotolinis mokymasis, kaip ir daugumai taip ir mums, buvo nemažas iššūkis. Labai džiaugiuosi, kad jau turėjome tradiciją apsikeisti nuotraukomis, todėl susijungti į savo klasės zoom grupę nebuvo sunku. Norėčiau labai padėkoti klasės mokinių tėveliams, broliams, seserims už geranoriškumą, supratingumą, kantrybę, pagalbą man ir savo vaikams. Džiaugiuosi, kad galime susijungti ir padirbėti visi aštuoni mokiniai (aišku ne be tėvelių pagalbos). Jei kas nors negali prisijungti, man praneša žinute. Visi klasės mokinių tėvai turi elektroninius paštus, tad pamokos planą ir mokomąją medžiagą gauna kiekvienas ir gali atlikti užduotis. Ką mes veikiam? Kiekvieną dieną pradedam nuo savo emocinės būsenos įsivertinimo. Pasitariam, ką daryti, kad nuotaika pagerėtų, jei kartais nelabai norisi mokytis. Skaitom, rašom, skaičiuojam, pasakojam, piešiam, pildom gamtos kalendorių, kuriam darbelius, muzikuojam, šokam, atliekam gydomosios kultūros pratimus su mokytoja Aurelija. Mamos geranoriškai dalijasi patirtimi, grupėje viešinam įsigytas mokomąsias priemones, pasidalijam atliktų darbelių nuotraukomis, savarankiško darbo įrašais, savaitgalių įspūdžiais. Supažindinam su savo augintiniais. Visi kartu džiaugiamės, kad Aurimas sulaukė sesutės Lėjos! Atšventėm Mamyčių dieną. Tikrai tapom viena šeima. Ne veltui sakoma: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera!”.

Mokytoja Ema Karpinienė

2020nuotolinis1 2020nuotolinis2

2020nuotolinis3

2020nuotolinis4 2020nuotolinis5

2020nuotolinis6 2020nuotolinis7

2020nuotolinis8 2020nuotolinis9

2020nuotolinis10

2020nuotolinis11

2020nuotolinis12

2020nuotolinis13

2020nuotolinis14

 

 

SVEIKATINGUMO SAVAITĖ

2020 m. vasario mėn. 24­­–28 dienomis Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykloje vyko įvairūs užsiėmimai ir veiklos, skirtos sveikos gyvensenos mėnesiui paminėti.

Mokiniai noriai ir aktyviai dalyvavo mokykloje organizuotose veiklose. Domėjosi ir dalijosi savo žiniomis apie sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą. Įsijungę į įvairias veiklas mokiniai pagilino savo suvokimą, kad kiekvienas gali prisidėti prie sveikesnio ir saugesnio gyvenimo būdo, aplinkos kūrimo.

Mokiniams buvo organizuojamos integruotos pamokos, pažintinės, komunikacinės-fizinės veiklos, klasės valandėlės, sportinės varžybos, linksmosios estafetės.

Vyko paskaita su sveikatos biuro specialiste Audrone Petraškiene, kuri pasakojo apie asmens higienos taisykles, priminė, kaip taisyklingai plautis rankas, kas yra koronavirusas.

Sveikos gyvensenos savaitę užbaigėme veiklų aptarimu ir refleksija.

Biologijos vyresnioji mokytoja Rita Markevičienė

2020sveikatingumo1 2020sveikatingumo2

2020sveikatingumo3 2020sveikatingumo4

2020sveikatingumo5 2020sveikatingumo6

2020sveikatingumo7

 

MES LAUKIAM, VIEŠPATIE, TAVĘS

Pasaulis „Tylią, Šventą naktį” gieda

Varpai bažnyčioj skamba su džiaugsmu,

Pranešdami, jog žemėj Išganytojas atėjo,

Kad amžiną gyvenimą per Jį turėtum tu.

Su šiomis Marijos Nemurienės eilėmis išgyvename Adventą ir įžengiame į naujus 2020 liturginius metus. Mūsų mokykloje tradicija tapo su džiugia ramybe ir tyliu laukimu išgyventi šį laiką. Gerumas, atjauta, artimo meilės darbai padeda mums labiau įprasminti kelionę į Kalėdų slėpinį. O kelionė neprailgsta, kai keliaujame kartu su mūsų bičiuliais tapusiais Kruonio gimnazijos mokiniais ir jų mokytoju Artūru Vrublevskiu. Gruodžio 9 dieną jie padovanojo jaudinantį sakralinės muzikos koncertą. Gruodžio 16 dieną šiltą ir jaukią nuotaiką visiems dalino Palomenės pagrindinės mokyklos teatro, šokio ir muzikos būrelio mokiniai, vadovaujami mokytojų Linos Čėsnienės ir Romualdos Suslavičienės ir Rasos Zaksienės. Jie padovanojo mums meninę kompoziciją „Šventoji naktis”. O gruodžio 20-ąją visa mokyklos bendruomenė susibūrė į bendrą kasmetinę mokyklos adventinę šventę. Šventėje taip pat dalyvavo Kaišiadorių parapijos kunigas Gediminas Tamošiūnas, katechetinio centro vadovė Rita Pankienė, mokyklos rėmėjai - UAB Hanner atstovai, mokinių tėveliai, artimieji ir kiti svečiai. Stebėjome mokinių šventinį pasirodymą, vaišinomės pasnikiniais Kūčių valgiais, dėkojome Dievui už dar vienus gražius metus.

Vyresnioji specialioji pedagogė Palmyra Norkūnienė

2019laukiam1

2019laukiam2

2019laukiam3

2019laukiam5

2019laukiam4

2019laukiam6

 

AKCIJA „PADĖK DRAUGUI”

2019-11-29 mokykloje buvo organizuota socialinė-pilietinė veikla, skirta tarptautinei Draugo dienai paminėti. Vyko akcija „Padėk draugui”, kuriai vadovavo mokytoja Asta Šimaitė. Akcijoje dalyvavo vyresniųjų specialiųjų klasių mokiniai kartu su mokytojomis, prie kurių prisijungė ir kitų klasių mokiniai. Veikla prasidėjo draugystės ratu, veiklų pristatymu, laiško draugui rašymu. Vėliau vyko filmų apie draugus ir draugystę stebėjimas, diskusija ir aptarimas mokyklos bibliotekoje. Šią diskusiją vedė mokyklos psichologė Rita Vėželienė. Trečią pamoką vyko susitikimas ir bendra veikla su pradinių ir lavinamųjų klasių mokiniais. Suteikiant pagalbą jaunesniems draugams sukurtos aplikacijos, simbolizuojančios draugystę. Pagamintomis aplikacijomis papuoštas stendas, skirtas DRAUGAMS. Baigiant akciją muzikos mokytojas Arvydas Kairevičius visus pakvietė pabūti kartu, padainuoti dainą apie draugystę, pašokti ir pažaisti.

Mokykloje veikė Draugystės paštas. Visi buvo kviečiami pasveikinti draugus, rašyti linkėjimus, ištiesti pagalbos ranką ir pasakyti gerą žodį.

PAGRINDINĖ DRAUGO DIENOS TAISYKLĖ: privalai apkabinti visus savo draugus ir pasakyti, kokie jie tau svarbūs!

Mokytoja Veronika Kiuršinienė

2019padek1

2019padek2

 2019padek3

Skaityti daugiau: AKCIJA „PADĖK DRAUGUI”