GIEDOKIME VIEŠPAČIUI

(Psalmės žodžiai)

Giedokime Viešpačiui, nes Jisai geras.

Per amžius lieka Jo malonė.

                                           

Laikas nestovi vietoje, vėl išgyvename Advento metą. Jis šiemet kitoks, nei praėjusiais metais. Tačiau mes turime viltį, kad tamsa ir pandemijos sunkumai praeis. Mintyse skamba žodžiai iš Šventojo Rašto: viskas išeina į gera mylintiems Dievą -  „Nebijok, aš tau padėsiu” (Iz. 41,13), todėl giedokime Viešpačiui. Kadangi šiais metais, vengiant susibūrimų, adventinio renginio visai mokyklos bendruomenei nevedėme, stengėmės išlaikyti advento susikaupimo ir kalėdinio stebuklo laukimo dvasią klasėse, o 2020 m. gruodžio 18 d. (penktadienį) mokykloje buvo organizuojama  pažintinė – meninė veikla. Pirma pamoka pradėjo paskutinės advento žvakės uždegimu, adventinių - kalėdinių giesmių klausymu ir skaitymu. Kitose pamokose mokiniai kartu su mokytojais gamino kalėdines dovanėles tėvams ir artimiesiems. Pasibaigus pamokoms skirtingu laiku valgykloje mokiniai valgė šventinius adventinius pietus.

Tikybos mokytoja Palmyra Norkūnienė