UGDOMOSIOS VEIKLOS PROJEKTAS „MOČIUTĖS SKRYNIA” 2020

Birželio 1-5 d. mokykloje nuotoliniu mokymo būdu buvo vykdomas projektas „Močiutės skrynia”. Jame dalyvavo 6-10 specialiųjų klasių mokiniai ir dalykų mokytojai. Virtualioje aplinkoje kalbėjome apie tėviškę. Ką žino mūsų senoliai, proseneliai apie gimtinę, žmones, papročius, atmintinas vietas? Kokias seka pasakas, dainuoja dainas, žaidžia žaidimus, audžia juostas, neria servetėles, gamina maistą ir t.t. Žiūrėjome filmukus apie muziejus, senovinius daiktus, Lietuvos regionus ir juose dėvimus drabužius, gaminamus valgius; keliavome ir į žaidimų pasaulį. Mokiniai piešė tautinius raštus, kraičio skrynias, tapė ornamentus, su mokytojais aptarė atliktas užduotis. Buvo renkami ir fotografuojami senoviniai daiktai. Senolių išmintį, papročius ir tradicijas sudėjome į „Močiutės skrynią”. Atlikome veiklos ir rezultatų vertinimą ir įsivertinimą.

Šios veiklos padėjo mokiniams geriau suprasti ir pamilti Lietuvos etninę kultūrą, suvokti ją kaip atsinaujinantį procesą; plėtojo mokinių suvokimą apie Lietuvos kultūrą, paveldo svarbą, stiprino jų domėjimąsi šalies tradicijomis ir papročiais, stiprėjo ryšys tarp vaikaičių ir jų senelių.Dešimt aktyviausių mokinių apdovanojome garbės raštais.

                                                                        Projekto koordinatorė Veronika Kiuršinienė

2020mociutes1

2020mociutes2

2020mociutes3

2020mociutes4