Dabar naršo

Dabar svetainėje 61 svečiai (-ių) ir narių nėra

METODINĖ DIENA

2017-11-14-15 mokykloje dvi dienas lankėsi ir pedagogine patirtimi dalijosi Kaišiadorių miesto vaikų lopšelio – darželio ,,Spindulys” auklėtojų metodinė grupė.

Mūsų mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogė Vaida Stravinskienė pristatė jungtinės specialiosios ikimokyklinės ugdymo grupės veiklą: pravedė atvirus užsiėmimus, pristatė pranešimą ,,Ugdomos veiklos poveikis ugdytiniams netradicinėje aplinkoje”. Pavaduotoja ugdymui Veronika Kiuršinienė papasakojo apie mūsų mokyklos veiklos bei mokinių ugdymo ypatumus, kvietė abiem įstaigom aktyviau bendradarbiauti, dalytis sukaupta patirtimi. Kartu su kolegėmis apžiūrėjome tradicines ir netradicines ugdymo(si) aplinkas, priemones, racionalų jų naudojimą, supažindinome su naujovėmis, kuriant socialines grupes, įgalinančias efektyvinti socialines paslaugas bei neformalųjį švietimą. Vyko diskusija apie šiandienos švietimo pokyčius ir problemas, lūkesčius, dalijomės darbo su specialiųjų poreikių vaikais patirtimi abiejuose įstaigose. Nutarėme pratęsti bendradarbiavimą ir jau kitą savaitę apsilankyti „Spindulio” darželyje, kur apžiūrėsime ir aptarsime auklėtojų metodinių darbų bei priemonių parodą. Pakvietėme darželio auklėtojas apsilankyti mūsų mokyklos advento renginiuose. Dirbti dalijantis pedagogine išmintimi bei praktika daug lengviau, nes taip taupomas laikas ieškant naujų mokymo metodų, medžiagos perteikimo būdų.

Auklėtojų metodinės grupės pirmininkė                     Ramunėlė Paraukienė

2017metodine1 2017metodine2

2017metodine3 2017metodine4

2017metodine5