Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 21 svečiai (-ių) ir narių nėra

NŠP „PO TĖVIŠKĖS DANGUM”: KAIŠIADORYS. LOMENA. GIRELĖS TVENKINIAI

   Vykdydami neformaliojo vaikų švietimo programą  „Po Tėviškės dangum” siekiame turtinti mokinių socialinės, kultūrinės, istorinės ir geografinės aplinkos vaizdinius. Susipažindami su savo miestu, pagrindiniais jo objektais, gamta rudenį, pirmiausia keliavome virtualiai. Mokytoja Renata Sladkevičienė supažindino su pagrindinių miesto objektų išsidėstymu, jų istorija. Stebėjome video medžiagą apie Kaišiadoris ir stengėmės atpažinti matomus objektus, įvardinti jų paskirtį. Virtuliai susipažinome ir su Lomenos upe bei Girelės tvenkiniais. Išvykę į ekskursiją aplankėme miesto parką, apžiūrėjome Lomenos upelį, Kaišiadorių vyskupiją. Iš savivaldybės aikštės ėjome į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą, sustojome prie paminklo kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Bažnyčioje uždegėme žvakelę prašydami Dievo palaimos mūsų mokyklai, pasimeldėme Dievo Gailestingumo koplyčioje. Kaišiadorių dvare grožėjomės rudens spalvomis. Geležinkelio stotyje prisiminėme istorinius faktus, sutikome ir palydėjome traukinį. Stebėdami rudens nuspalvintus medžius prie Girelės tvenkinių mokėmės perteikti savo miesto apylinkių grožį spalvų gama. Savo meno dirbtuvių „Ruduo tapo sodriomis spalvomis” kūrinius pristatėme parengdami stendinę medžiagą.

Programos koordinatorė Ema Karpinienė

 2017teviskes1 2017teviskes2

2017teviskes3 2017teviskes4

2017teviskes5 2017teviskes6

2017teviskes7 2017teviskes82017teviskes9 2017teviskes102017teviskes11  2017teviskes12