Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 41 svečiai (-ių) ir narių nėra

DIENA SU KARIU SAVANORIU

 2017-05-24 Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės Kaišiadorių 208 lengvoji pėstininkų kuopa ir jos vadas kapitonas Vytenis Babeckas kartu su šventosios Faustinos mokyklos mokytojų ir mokinių komanda vykdami neformaliojo švietimo programą „Praeitis, dabartis, ateitis” suorganizavo renginį „Diena su kariu savanoriu”. Renginyje dalyvavo ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokinių komanda. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Tomas Vaicekauskas pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė glaudžiu mokyklos ir savanorių bendradarbiavimu, palinkėjo vienybės ir tolerancijos varžybų metu. Mokiniai puikiai pasirodė estafetėse, rungtyse: šaudymas iš automatų į taikinį, granatų mėtymas, dūminių užtaisų naudojimas, bėgimas, „sužeistojo” nešimas mūvint dujokaukes, sliuogimas virve su tam pritaikyta įranga.

 Rungtyse dalyvavo penkios komandos po penkis narius. Visos komandos turėjo savo pavadinimą ir vadą. Kiti renginio dalyviai aktyviai palaikė rungtyniaujančius savo draugus šūksniais ir plojimais. Norintys maskavosi veidą tam skirtais dažais ir išbandė jėgas jam patikusioje veikloje. Visų pastangos veikti buvo pastebėtos ir įvertintos. Kariai atsakė į kiekvieną mūsų ugdytinio klausimą, palaikė ant rankų mažuosius, padrąsino vyresniuosius.

 Visoms komandoms už savanorišką dalyvavimą varžybose buvo įteikti pažymėjimai ir plakatai. Po renginio rikiavomės į eilę ir gavę kareiviškos košės visi kartu pietavome. Bendri pietūs po kartu su tikybos mokytoja ištarto maisto palaiminimo mūsų ugdytiniams buvo tokie pat svarbūs, kaip ir pats renginys.

 Esame labai dėkingi KASP kariams už šaunų renginį, dėmesingumą, nuoširdumą ir išskirtinį gebėjimą bendrauti su vaikais.

Mokytojos Inga Kisielienė ir Asta Kaselienė

 

2017savanoriu1 2017savanoriu2

2017savanoriu3 2017savanoriu4

2017savanoriu5 2017savanoriu6

2017savanoriu7 2017savanoriu8