Informacija apie Koronavirusą (COVID-19)

Atnaujinamą informaciją apie Koronavirusą galite rasti čia:

Dėl apsaugos priemonių dėvėjimo

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Informaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvams ką daryti laikinai sustabdžius ugdymo įstaigų veiklą

2020 m. kovo 12 d. Nr. 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ protokolas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/2020-02-25_ugdymo%20procesas.pdf
 http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija