Profesinio orientavimo projektas ,,Norai ir galimybės“

 mokymosi2 mokymosi3

Informuoja profesinio orientavimo projekto ,,Norai ir galimybės“koordinatorė, specialioji pedagogė ekspertėTeresė Kazlauskienė

Mokykla, siekdama palankesnės mokinių socializacijos, atsižvelgdama į ugdytinių specialiuosius poreikius. vykdo ugdymą karjerai. Labai svarbu padėti mokiniui, suderinti jo siekius su galimybėmis, mokyti pritaikyti juos prie visuomenės poreikių.

Švietimo mainų paramos fondas suteikė galimybę teikti paraiškas dalyvauti konkurse ,,Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje“. Norinčiųjų finansinės paramos atsirado daug. Fondas gavo 224 paraiškas iš įvairių respublikos institucijų. Džiaugiamės, kad tarpe 16-os laimingųjų, laimėjusių finansavimą,- buvo atrinkta ir mūsų mokykla. Darbo grupės parengtam jaunuolių su negalia ugdymo karjerai projektui ,,Norai ir galimybės“ skiriama iki 3150 litų dotacija. Turėdami lėšas, galėsime sėkmingai vykdyti numatytą veiklos programą.