UGDYMAS KARJERAI VYRESNĖSE KLASĖSE

2013-10-07 mokytojų dalykininkų metodinės grupės užsiėmime projekto „Ugdymas karjerai” koordinatorė Teresė Kazlauskienė pateikė informaciją apie programos ,,Norai ir galimybės” vykdymą. Socialinis pedagogas Algis Jočiūnas analizavo mokyklos mokinių profesinio mokymosi sėkmingumą, jo didinimo galimybes.