Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 16 svečiai (-ių) ir narių nėra

BAIGIAME MOKYKLĄ. KAS TOLIAU?

Vyresniųjų specialiųjų ir socialinių įgūdžių klasių ugdytiniai, apsilankę Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyriuje, sužinojo, kad profesinė reabilitacija – nauja galimybė ugdyti neįgaliuosius ar atkurti jų darbingumą ir didinti įsidarbinimo galimybes. Reabilitacijos centre parengiamos individualios staliaus, juvelyro, individualių drabužių siuvėjo-sukirpėjo, virėjo ir kt. mokymo programos. Asmenims, dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje, teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, vežiojimo paslaugos. Mokiniai, baigę mūsų mokyklą, šiame centre turi galimybę tęsti ugdymą(si) ir rengimą(si) savarankiškam gyvenimui.

 

Ugdymo karjerai koordinatorė Teresė Kazlauskienė

 

          2011rudenelis1     2011rudenelis1

          2011rudenelis1     2011rudenelis1 

ĮDOMI IR NAUDINGA IŠVYKA

Vyresniųjų klasių mokinių grupė, lydima mokytojų Astos Kaselienės ir Teresės Kazlauskienės, apsilankė VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre. Centro darbuotojai supažindino, kokias profesinės reabilitacijos paslaugas teikia jų centras. Mokiniai noriai dalyvavo edukacinės programos ,,Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba” užsiėmime.

 

           2011rudenelis1    2011rudenelis1

                                         2011rudenelis1

UGDYMAS KARJERAI VYRESNĖSE KLASĖSE

2013-10-07 mokytojų dalykininkų metodinės grupės užsiėmime projekto „Ugdymas karjerai” koordinatorė Teresė Kazlauskienė pateikė informaciją apie programos ,,Norai ir galimybės” vykdymą. Socialinis pedagogas Algis Jočiūnas analizavo mokyklos mokinių profesinio mokymosi sėkmingumą, jo didinimo galimybes.

Profesinio orientavimo projektas ,,Norai ir galimybės“

 mokymosi2 mokymosi3

Informuoja profesinio orientavimo projekto ,,Norai ir galimybės“koordinatorė, specialioji pedagogė ekspertėTeresė Kazlauskienė

Mokykla, siekdama palankesnės mokinių socializacijos, atsižvelgdama į ugdytinių specialiuosius poreikius. vykdo ugdymą karjerai. Labai svarbu padėti mokiniui, suderinti jo siekius su galimybėmis, mokyti pritaikyti juos prie visuomenės poreikių.

Švietimo mainų paramos fondas suteikė galimybę teikti paraiškas dalyvauti konkurse ,,Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje“. Norinčiųjų finansinės paramos atsirado daug. Fondas gavo 224 paraiškas iš įvairių respublikos institucijų. Džiaugiamės, kad tarpe 16-os laimingųjų, laimėjusių finansavimą,- buvo atrinkta ir mūsų mokykla. Darbo grupės parengtam jaunuolių su negalia ugdymo karjerai projektui ,,Norai ir galimybės“ skiriama iki 3150 litų dotacija. Turėdami lėšas, galėsime sėkmingai vykdyti numatytą veiklos programą.

SUSITIKIMAS KARJEROS KLAUSIMAIS

2012-05-16 vyko mokyklos bendruomenės susitikimas su baigiamųjų klasių mokinių tėvais (globėjais), seniūnijų, Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriaus, Kaišiadorių socialinių paslaugų, Kultūros ir švietimo centro paslaugų atstovais. Susitikimo tikslas – susipažinti su mūsų mokyklą baigiančių mokinių karjeros galimybėmis.

 

2011rudenelis12011rudenelis1

2011rudenelis1