Apie projektą

comenius comenius

KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS IR KLOPENBURGO (VOKIETIJA) ŠV. VINCENTO MOKYKLOS DVIŠALĖS PARTNERYSTĖS COMENIUS PROJEKTAS

 

Šių metų liepos mėnesį Europos komisija ir Švietimo mainų paramos fondas pagal COMENIUS mokymosi visą gyvenimą programą finansavo Kaišiadorių specialiosios mokyklos kartu su užsienio partneriais parengtą tarptautinį dvišalės partnerystės Comenius  projektą „Užsienio kalbos mokymasis, remiantis Europoje pripažinta gestų kalba bei praktine veikla, susijusia su tema „Kultūrinės tradicijos ir amatai".Kaišiadorių specialiąjai mokyklai skirta dotacija sudaro 21 tūkst. eurų, o šios mokyklos partneriams - Vokietijos Klopenburgo Šv. Vincento mokyklai - 22 tūkst. eurų. Projekto autoriai ir rengėjai - socialinis pedagogas Algis Jočiūnas, psichologė Rita Vėželienė (Kaišiadorių specialioji mokykla), Waltraud Behrens, Ilse Stenzel (Kliopenburgo Šv. Vincento mokykla). Šio projekto veiklos bus vykdomos 2 metus. Pagrindiniai projekto tikslai - sudaryti galimybę abiejų mokyklų mokiniams bendrauti tarpusavyje, pramokti partnerinės kalbos. Atsižvelgiant į mokinių negalią ir jų ribotas galimybes mokytis užsienio kalbos, vokiečių partneriai parengė metodiką, pagal kurią abiejų mokyklų mokiniai mokysis partnerinės kalbos pasinaudodami ir gestais. Šio projekto koordinatoriumi yra Kaišiadorių specialioji mokykla.

                      Jau pirmomis rugsėjo dienomis projektas buvo pristatytas Kaišiadorių specialiosios mokyklos bendruomenei, mokinių tėvams. Projekte numatytos įvairios veiklos, dalis temų integruotos į mokyklos ugdymo planą. Tačiau svarbiausiomis projekto veiklomis bus mokinių ir mokytojų vizitai į partnerinę šalį.

                      Organizuojant projekto veiklas, buvo atsižvelgta į mokinių amžių, gebėjimus ir poreikius. Projekto dalyviai galės dalyvauti savaitiniuose praktiniuose užsiėmimuose pagal projekto temas. Taip pat dalyviai įgis naujų naudojimosi informacinėmis šiuolaikinio bendravimo technologijomis įgūdžių. Papildomai mokiniai įgis žinių apie šalį partnerę.

                      Pamokos numatytų susitikimų metu vyks ne tik mokyklose, bet ir netoli esančiuose liaudies buities („kaimo") muziejuose. Muziejai siūlo savo edukacines, atitinkančias mokinių amžių programas, kurios padės įgyvendinti projektą pagal pasirinktą temą nemokyklinėje aplinkoje. Projekto turinys bus perteikiamas per patrauklią praktinę, pažintinę veiklą, produkto sukūrimą. Abiejų mokyklų sukurti produktai bus pristatomi parodose.

                      Partnerinių mokyklų šalių tradicinės kultūros temos atsispindės mokinių atvirame koncerte Lietuvoje ir teatro pasirodyme Vokietijoje.

Informaciją apie projektą ir jo vykdymą mokyklų mokiniai sistemins, dokumentuos ir viešins, pasitelkdami šiuolaikines informacines technologijas.

Plačiau : Visas dvišalės partnerystės Comenius projektas (vok. kalba) PDF

                 Projekto vertimo forma (liet. kalba)  Word

 

 

Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Ši medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

EUlogo