Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 25 svečiai (-ių) ir narių nėra

STARTAVO TARPTAUTINIS COMENIUS PARTNERYSTĖS PROJEKTAS TARP KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS IR VOKIETIJOS KLOPENBURGO ŠV. VINCENTO MOKYKLŲ

comenius

 

  Kadangi projekte numatyti mokinių ir pedagogų vizitai vienų pas kitus, projektas startavo Vokietijos partnerių vizitu į Kaišiadoris. Rugsėjo 21-28 dienomis pas mus viešėjo Klopenburgo Šv. Vincento mokyklos 20 mokinių ir 10 pedagogų. Tai nebuvo vien tik pažintinis vizitas. Šio vizito programa buvo sudaryta taip, kad mokiniai ugdytųsi, įgytų naujų žinių, lavintų tarpusavio bendravimo įgūdžius.

Pirmoji diena  (2011-09-21)

                      Projekto dalyvius iš Klopenburgo Kaišiadorių specialiosios mokyklos bendruomenė pasitiko mokyklos aktų salėje. Svečiams buvo parodytas mokinių spektakliukas, skambėjo sveikinimų žodžiai, mokinių ir pedagogų pasisakymai. Čia pat, salėje buvo pristatyti visi projekto dalyviai. Draugiška ir svetinga aplinka abiejų mokyklų mokiniams padėjo greitai susipažinti.

                      Tą pačią dieną 50 projekto dalyvių išvyko į ekskursiją po Kaišiadorių rajoną. Buvo lankytasi kardinolo V. Sladkevičiaus gimtinėje Guronyse. Čia įrengtame Rožinio slėpinių parke mokiniai apžiūrėjo dailininko prof. A. Kmieliausko  freskomis tapytas koplytėles, klausėsi Kaišiadorių
vyskupijos generalvikaro monsinjoro Algirdo Jurevičiaus pasakojimo.

 

Antroji diena (2011-09-22)

                      Jau nuo ryto svečių iš Vokietijos laukė bendros pamokos su Kaišiadorių specialiosios mokyklos mokiniais. Vyko integruotos lietuvių k., matematikos, geografijos, dailės, kūno kultūros pamokos bei pamokos lavinamosiose klasėse. Pamokas vedė mokytojai Asta Kaselienė, Veronika Kiuršinienė, Juozas šiurkus, Inga Kuzinevičienė, Teresė Kazlauskienė, Asta Šimaitė. Kalbos barjeras nebuvo kliūtimi Klopenburgo Šv. Vincento mokyklos mokiniams aktyviai dalyvauti pamokose. Kai kurie mokytojai pasinaudojo vokiečių ar anglų kalbos žiniomis. Aktyviais pagalbininkais pamokose buvo ir partnerinės mokyklos pedagogai. Didelio susidomėjimo susilaukė atvira technologijų mok. Jolantos Drumstaitės pamoka „Siūlų lėlė".

 

Trečioji diena (2011-09-23)

                      Kadangi visos projekto veiklos yra susijusios su Vokietijos ir Lietuvos etnokultūra ir liaudies amatais, didelis dėmesys buvo skiriamas projekto dalyvių edukaciniams užsiėmimams tema „Lietuvių liaudies amatai". Šiuo tikslu abiejų mokyklų mokiniai įsikūrė Rumšiškėse viešbutyje „Rumšiškės".

                      Rugsėjo 23-26 d. kiekvieną rytą 50 projekto dalyvių kolona dviračiais vykdavo į Lietuvos liaudies buities muziejų, kuriame buvo organizuoti mokymai mokiniams -  4 dienų edukaciniai užsiėmimai 4 dalyvių grupėms - molio darbai, kalvystė, medžio raižymas, pynimas iš vytelių. Padedami ten dirbančių liaudies meistrų, mokiniai gamino įvairius darbelius, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, išsamiau susipažino su lietuvių liaudies amatais. Praktiniai edukaciniai užsiėmimai buvo organizuoti autentiškoje aplinkoje - jie vyko Lietuvos liaudies buities muziejuje.

                      Tos pačios dienos popietę muziejaus Klojimo teatre projekto dalyviai surengė atvirą koncertą. Koncerto metu Kaišiadorių specialiosios mokyklos ir Klopenburgo Šv. Vincento mokyklos mokiniai atliko etnografinius liaudies šokius, dainas, žaidimus. Vieną dainą vokiečių kalba abiejų mokyklų mokiniai ryžosi sudainuoti kartu. Koncerto metu projekto dalyviai buvo mokomi etnografinių šokių ir žaidimų, kurių mokė koncerto svečiai - Loritos Kulakauskienės vadovaujamas etnografinis ansamblis.

 

Ketvirtoji diena (2011-09-24)

Edukacinės pamokos su praktine mokinių veikla Lietuvos liaudies buities muziejuje.

Projekto dalyvių ekskursijos po Lietuvos liaudies buities muziejų.

Penktoji diena (2011-09-25)

Edukacinės pamokos su praktine mokinių veikla Lietuvos liaudies buities muziejuje.

Taip pat projekto dalyviai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Kaišiadorių rajono liaudies meistrais ir menininkais jų darbo aplinkoje. Projekto dalyviai lankėsi liaudies meistrų ir menininkų L. Glinskio ir A Skarbalūtės, S Glinskio, V Kapačiūno dirbtuvėse. Svečiams iš Vokietijos didelį įspūdį paliko A. Skarbaliūtės ir jos auklėtinių keramikos dirbinių gausa.

                      Aktyvią dienos programą projekto dalyviai pabaigė Kaišiadorių Katedroje, dalyvaudami jaunimo Šv. Mišiose.

 

Šeštoji diena (2011-09-26)

                      Edukacinės pamokos su praktine mokinių veikla Lietuvos liaudies buities muziejuje. Šių pamokų metu projekto dalyviai užbaigė savo pradėtus darbelius.  Dauguma dalyvių didžiavosi savo padarytais darbeliais, o vokiečių mokiniai pasigamintus darbelius išsivežė į Vokietiją, kaip patį brangiausią suvenyrą iš Lietuvos. Džiugu, kad projekto dalyviai įgijo žinių apie lietuvių liaudies amatus, o kai kurie ir ...praktinių įgūdžių.

                      Vakarop viešbutyje „Rumšiškės" buvo organizuota projekto dalyvių vakaronė. Vakaronės metu projekto dalyviai ir kiti Kaišiadorių specialiosios mokyklos pedagogai negailėjo šiltų žodžių projekto sumanytojams ir organizatoriams. Abiejų mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai keitėsi atminimo dovanėlėmis, suvenyrais, išreikšdami viltį dar ne vieną kartą susitikti.

Septintoji diena (2011-09-27)

                      Paskutinę partnerių iš Vokietijos vizito dieną projekto dalyviai - abiejų mokyklų mokiniai išvyko į Nidą. Pamario krašto istorija, papročiai ir ypač gamtos sukurtas unikalus Lietuvos kampelis projekto dalyviams paliko neišdildomą įspūdį. Lankėmės prie senovinės žvejo sodybos, aplankėme senąsias etnografines kapines. Projekto dalyvius sužavėjo panoramos vaizdai nuo Parnidžio kopos, atstatytas Saulės laikrodis.

                      Iš ekskursijos visi grįžo pailsėję ir pakilios nuotaikos. Artėjo išsiskyrimo valanda. Atsisveikindami mokiniai negailėjo šiltų žodžių vieni kitiems ir žadėjo susitikti Vokietijoje.

Projekto pirmoji viešnagė baigėsi. Svečiai iš Vokietijos ir projekto organizatoriai taria nuoširdų ačiū Kaišiadorių specialiosios mokyklos pedagogams ir visai mokyklos bendruomenei už pagalbą vykdant projekto veiklas, už paaukotą savo asmeninį laiką. Projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimas bus analizuojamas vėliau, tačiau projekto vykdymo metu patirtos mokinių emocijos, nuotaika, nuoširdus tarpusavio bendravimas, šilti svečių atsiliepimai ir ...išsiskyrimo ašaros nuteikia optimistiškai, kad projekto veiklos buvo pasirinktos ir vykdomos teisingai. Kaišiadorių specialiosios mokyklos mokiniai rašo laiškus ir atsiliepimus apie patirtus įspūdžius savo naujiesiems draugams į Vokietiją ir nekantraudami laukia kito susitikimo. O laukti yra ko - laukia atsakomasis Kaišiadorių specialiosios mokyklos mokinių ir pedagogų vizitas į Klopenburgą.

 

Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Ši medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą.

EUlogo