2016 m. Kaišiadorių specialiojoje mokykloje vykdyti projektai:

2016 metais mokykla partnerystės pagrindais dalyvauja Kreisau-Initiative  e.V. Berlyne koordinuojamame Erasmus+ projekte „Tieskime tiltus” (Fundacja Krzyžowa dla Porozumienia Europejskiego)