Veiklos programos, planai (2)

 KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2017–2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMOS (2014-2016 m.) 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS VEIKLOS PROGRAMA 2013 m.

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2016–2017 METŲ UGDYMO PLANAS
KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 2015–2016 METŲ UGDYMO PLANAS