Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 21 svečiai (-ių) ir narių nėra

Misija ir vizija

Vizija

Atvira visuomenei, dalyvaujanti kaitos procese, plečianti teikiamas paslaugas specialioji mokykla su bendrabučiu.

Filosofija

Pagarba ir tolerancija , nuolatinė kaita ir tobulėjimas.

 

Misija

Mokykla, tenkinanti sutrikusio intelekto didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų bei jaunuolių iki 21 metų specialiuosius ugdymo(si) poreikius pagal individualizuotas specialiojo pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, sudaranti sąlygas saviraiškai ir turiningam užimtumui, rengianti gyvenimui bendruomenėje; plėtojanti ir puoselėjanti partnerystę; teikianti specialiąją metodinę pagalbą ir paramą tėvams ir vietos bendruomenei.