Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 22 svečiai (-ių) ir narių nėra

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtotė  - viena iš Kaišiadorių specialiosios mokyklos strateginės veiklos programos prioritetinių krypčių. Bendradarbiaujame su institucijomis, besirūpinančiomis vaiko gerove; regiono, šalies, užsienio ugdymo institucijomis; mokslo bei pedagogų kvalifikacijos kėlimu besirūpinančiomis įstaigomis; vietos bendruomene, tėvais, žiniasklaida.

Ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys  pasirašytos su užsienio, šalies, apskrities ir rajono ugdymo institucijomis, globos namais, nevyriausybinėmis organizacijomis, paslaugų centrais, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis, aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis.
Trumpalaikės  bendradarbiavimo sutartys  yra sudaromos, įgyvendinant  įvairias programas, projektus.  
Bendradarbiavimo tikslas  - mokinių socializacijos plėtra, specialiojo ugdymo patirties perėmimas ir sklaida.

Bendradarbiavimo uždaviniai: 

§  susipažinti su socialinių partnerių regiono ypatumais, bendravimo kultūra;

§  pagerinti mokinių socialinės raiškos sąlygas;

§  kartu su socialiniais partneriais kurti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus.

Pastovūs ir tvirti mokyklos ryšiai su mokinių tėvais, savivaldybės institucijomis, seniūnijomis, policijos komisariatu, sveikatos apsaugos  įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, rėmėjais.

Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais išreiškiame savo atvirumą  visuomenei įgyjame naujos patirties ugdant specialiųjų poreikių vaikus.