Mokyklos dokumentai

 KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS DIREKTORĖS RŪTOS STANKIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR UŽDUOTYS 

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018 M. VADOVO UŽDUOTYS 

 KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS PLANAS

 2018 M. LAVINAMŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA

2018 M. MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018M. MOKYKLOS BIUDŽETAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2017 M. 
KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 
KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS
2017 M. LAVINAMŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA

2017 M. MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
2017 M. AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA