Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 19 svečiai (-ių) ir narių nėra

2019 m. mokyklos biudžetas

2020 m. mokyklos biudžetas

1. Švietimo programa

1.1.Valstybės dotacija ūkio lėšoms

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Aptarnaujančio personalo darbo užmokestis

217700

Socialinio draudimo įmokos

3700

Mityba

9300

Medikamentai ir medicininių paslaugų įsigijimas

400

Ryšių paslaugos

1000

Transporto išlaikymas

5500

Apranga ir patalynė

500

Komandiruotės

1300

Ilgalaikio materialaus turto einamasis remontas

4500

Kvalifikacijos kėlimas

950

Komunalinės paslaugos     (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija, šiukšlių išvežimas)

39150

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas

1300

Reprezentacinės išlaidos

600

Kitos prekės ir paslaugos

5000

Darbdavio socialinė parama pinigais

10600

Iš viso:

301500

1.2. Valstybės dotacija ugdymui

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis

357400

Socialinis draudimas

6080

Vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti

1160

Pedagogų kvalifikacijai kelti

550

Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

226

Informacinėms komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti

350

Neformaliajam švietimui

1134

Darbdavio socialinė parama pinigais

1000

Iš viso:

367900

1.3. Savivaldybės lėšos

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Darbo užmokestis

19800

Socialinio draudimo įmokos

330

Mityba

3100

Transporto išlaikymas

14000

Kvalifikacijos kėlimas

100

Kitos prekės ir   paslaugos

2770

Darbdavio socialinė parama pinigais

100

Iš viso:

40200

 

 

1.4. Pajamos už parduotas paslaugas bei vaikų išlaikymą                        

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Mityba

2800

Komunalinių paslaugų įsigijimas

500

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

500

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

1000

Iš viso:

4800

2. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA

2.1 Valstybės dotacijos lėšos socialinei globai

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Darbo užmokestis

72200

Socialinio draudimo įmokos

1250

Mityba

2850

Transporto išlaikymas ir paslaugos

2500

Komandiruočių išlaidos

200

Kvalifikacijos kėlimas

300

Darbdavio socialinė parama pinigais

500

Viso:

79800

2.2 Valstybės dotacijos nemokamam maitinimui

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Socialinė parama natūra (mitybai)

5500

2.3 Savivaldybės lėšos socialinei globai

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Darbo užmokestis

35400

Socialinio draudimo įmokos

700

Mitybos išlaidos

1500

Medikamentai ir medicininių paslaugų įsigijimas

200

Komandiruočių išlaidos

750

Paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

5000

Kvalifikacijos kėlimas

450

Komunalinių paslaugų įsigijimas

4000

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

22300

Darbdavio socialinė parama pinigais

200

Iš viso:

70500

 

2.4. Pajamos už globotinių išlaikymą

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Mityba

1500

Apranga ir patalynė

100

Komunalinių paslaugų įsigijimas

3900

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

4000

Iš viso:

9500

3. Investicijų ir verslo plėtros programa

Išlaidų pavadinimas

Suma (Eur)

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

25000

Iš viso:

25000