Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 13 svečiai (-ių) ir narių nėra

Dokumentų ir darbo užmokesčio archyvas

Vidutinis darbo užmokestis 2019m. 4 ketvirtis (PDF) 

Vidutinis darbo užmokestis 2019m. 3 ketvirtis (PDF) 

Vidutinis darbo užmokestis 2019m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2019m. 1 ketvirtis (PDF) 

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

LAVINAMŲJŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

PSICHOLOGO VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

KŠFM MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2020 METAMS

2019 - 2020 M. M. UGDYMO PLANAS

PSICHOLOGO VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS

MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS

LAVINAMŲJŲ IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ IR AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS

LOGOPEDO METINĖS VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAI

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2019 METAMS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS DIREKTORĖS RŪTOS STANKIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR UŽDUOTYS 

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018–2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018 M. VADOVO UŽDUOTYS 

 KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018 M. VEIKLOS PLANAS

 2018 M. LAVINAMŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA

2018 M. MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018M. MOKYKLOS BIUDŽETAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2018-2020 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2017 M. 
KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 
KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 2017-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS
2017 M. LAVINAMŲJŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
 

2017 M. MOKYTOJŲ DALYKININKŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA
2017 M. AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PROGRAMA

 Vidutinis darbo užmokestis 2018m. 4 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2018m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2018m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2018m. 1 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2017m. 4 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2017m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2017m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2017m. 1 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2016m. 4 ketvirtis (PDF)

 Vidutinis darbo užmokestis 2016m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2016m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2016m. 1 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2015m. 4 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2015m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2015m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2015m. 1 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2014m. 4 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2014m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2014m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2014m. 1 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2013m. 4 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2013m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2013m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2013m. 1 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2012m. 4 ketvirtis (PDF) 

Vidutinis darbo užmokestis 2012m. 3 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2012m. 2 ketvirtis (PDF)

Vidutinis darbo užmokestis 2012m. 1 ketvirtis  (PDF)