Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!“

Dabar naršo

Dabar svetainėje 27 svečiai (-ių) ir narių nėra

PAGRINDINIS

Mokyklos veiklos tikslas - sudaryti sąlygas 7-21 metų ugdytiniams dėl intelekto sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokytis pagal individualizuotas pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, padėti įgyti kultūrinę bei socialinę kompetencijas, išsiugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, atsakingu, savarankišku piliečiu.

Mokyklos savininkas - Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Mokyklos tipas - pagrindinė mokykla.

Mokymo kalba - lietuvių.

Mokymosi formos – grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. 

Mokykla turi bendrabutį.