Dabar naršo

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

Informacija bendruomenei

Gerb., tėveliai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai,

nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu vadovaujantis Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos nuotolinio mokymosi tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-40.

Pamokos vyks pagal patvirtintą prisijungimų tvarkaraštį, kuris bus išsiųstas kiekvienam mokiniui, šeimai TAMO pranešimu.

Mokymo (si) procesui bus naudojama ir popierinis (vadovėliai / pratybų sąsiuviniai, knygos, kt.), ir skaitmeninis turinys.

Prašome mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų kiekvieną darbo dieną pasitikrinti pranešimus TAMO dienyne.

Nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. - mokinių pavasario atostogos!

 Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas                                                                                                                 

Direktorė Rūta Stankienė