Klasės

2017 - 2018 m.m. suformuoti 8 klasių komplektai ir

ikimokyklinio ugdymo grupė

Eil. Nr.

Klasė, grupė

Mokinių skaičius

Klasės, grupės vadovas

1.

Ikimokyklinio ugdymo grupė

7

Vaida Stravinskienė

2.

1/3/4 lavinamoji klasė

6

Renata Sladkevičienė

3.

5/6 specialioji klasė

6

Jolanta Drumstaitė

4.

5/6/7 lavinamoji klasė

8

Ema Karpinienė

5.

7/8  specialioji klasė

5

Inga Kisielienė

6.

8/9/10 lavinamoji klasė

6

Palmyra Norkūnienė

7.

9/10 specialioji klasė

10

Asta Šimaitė

8.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė 1-2 mokymo metai

6

Asta Kaselienė

9.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė 3 mokymo metai

8

Eglė Šadeikienė

Iš viso

62