Klasės

2016 - 2017 m.m. suformuoti 7 klasių komplektai ir

priešmokyklinė grupė

 

Eil. Nr.

Klasė

Mokinių skaičius

Klasės, grupės vadovas

1.

Priešmokyklinė grupė

7

Vaida Stravinskienė

2.

4-5 lavinamoji klasė

5

Renata Sladkevičienė

3.

8-9-10 specialioji klasė

11

Asta Šimaitė

4.

7-8-9 lavinamoji klasė

(su kompleksine negalia)

5

Palmyra Norkūnienė

5.

5-6-7 specialioji klasė

6

Juozas Šiurkus

6.

6-7-10 lavinamoji klasė

9

Ema Karpinienė

7.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė

 (2 mokymo metai)

9

Eglė Šadeikienė

8.

Socialinių įgūdžių ugdymo klasė

(1-3 mokymo metai)

9

Asta Kaselienė

 

Iš viso

61